Obec Beladice leží v južnej časti mikroregiónu Tríbečsko, v Podunajskej nížine 10 km od Zlatých Moraviec, v doline potoka Drevenica. Beladice vznikli v roku 1976 zlúčením štyroch miestnych častí: Veľké Chrašťany, Malé Chrašťany, Beladice a Pustý Chotár. V obci na nachádzajú 3 kaštieIe s krásnymi a veľkými parkami. Najvýznamnejším je kaštieľ v Pustom Chotári, ktorý dnes slúži ako Park Hotel Tartuf.

Na naších stránkach sa môžete dočítať o základných informáciách a súčasnom stave v obci, zosumarizovať si prehľad o histórii obce BeIadice a taktiež načrieť do kultúrnych zaujímavostí a spomienok.

Beladice strom