04.01.2018 – Separovaný zber – Prvý polrok 2018
Dátumy zberu separovaného zberu v našej obci Beladice. Zber sa týka všetkých časti obce – Veľké Chrášťany, Malé Chrášťany, Pustý Chotár, Beladice.

Rok 2018 Sklo a Papier
sklo a papiere
Plasty
plasty
Kovy
kovy recyklacia
Janúar 05.01.2018 05.01.2018
Február 06.02.2018 08.02.2018
Marec 06.03.2018 08.03.2018
Apríl 09.04.2018 05.04.2018
Máj 07.05.2018 03.05.2018 03.05.2018
Jún 05.06.2018 05.06.2018

Nezabúdajme na prírodu a recyklujme!

20.09.2017 – Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Beladiciach
Dňa 23.09.2017 (sobota) sa od 13:30 uskutoční v kultúrnom dome vo Veľkých Chrašťanoch výstava kvetov, ovocia a zeleniny. Vstup je zdarma a ste vítaní.

vystava kvetov beladice

17.06.2017 – Separovaný zber – Druhý polrok 2017
Termíny separovaného zberu pre našu obec Beladice, odpad treba pripraviť do sáčkov / vakov a pohodiť na ulicu tak aby neprekážali doprave a neznečisťovali okolie.

Rok 2017 Sklo a Papier
sklo a papiere
Plasty
plasty
Kovy
kovy recyklacia
Júl 07.07.2017 07.07.2017
August 04.08.2017 03.08.2017
September 07.09.2017 08.09.2017
Október 09.10.2017 06.10.2017
November 07.11.2017 07.11.2017
December 05.12.2017 06.12.2017 06.12.2017

06.03.2017 – Vlhčené vreckovky
Obecný úrad Beladice žiada občanov, hlavne rodičov malých detí aby nesplachovali vlhčené vreckovky do WC. Vreckovky totiž zapríčiňujú upchávanie kanalizácie, poškodenie čerpadiel čím sa zvyšujú financie na údržbu našej kanalizácie. V prípade, že sa bude bude tento problém naďalej vyskytovať bude obec nútená zohľadniť tieto náklady v poplatkoch za kanalizáciu.

15.12.2016 – Harmonogram separovaného zberu pre rok 2017
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dátumy zberu separovného zberu v obci Beladice. Zber sa týka všetkých časti obce – Veľké Chrášťany, Malé Chrášťany, Pustý Chotár, Beladice.

Rok 2017 Sklo a Papier
sklo a papiere
Plasty
plasty
Kovy
kovy recyklacia
Janúar 09.01.2017 11.01.2017
Február 07.02.2017 08.02.2017
Marec 07.03.2017 08.03.2017 08.03.2017
Apríl 06.04.2017 07.04.2017
Máj 05.05.2017 05.05.2017
Jún 06.06.2017 06.06.2017 06.06.2017

Nezabúdajme na našu prírodu. Recyklujme!

28.11.2016 – Beladice sa budú meniť. Čakajú nás nové problémy s dopravou, hlukom a znečistením.
Domová a bytová výstavba sa ma čoskoro rozbehnúť na plné obrátky. S tým sa dajú očakávať aj nové problémy so zahustením dopravy v našej dedine, hlukom a znečistením spojeným s výstavbou. Otázna je aj občianska vybavenosť pre vyše 100 nových obytných budov po celých Beladiciach.

Výstavba Beladice

Samozrejmosťou je aj ustupovanie zelene na úkor hustej výstavby. Výstavba sa týka všetkých časti Beladíc. V obrazových prílohách môžete vidieť ako sa zmeny dotknú vášho okolia. Pokračovanie: Územný plán Beladíc

03.11.2016 – Požiar na štadióne v Beladiciach.
Podľa všetkého ide o úmysel, požiar nevznikol náhodou. „Niekto nám podpálil kabíny, sklad náradia. Zhorela šatňa, bufet, kde boli stoličky, stoly a lajnovačka,“ zvestoval prezident klubu Miloš Ondriaš. Podľa jeho slov nemajú žiadne indície, kto by mohol stáť za požiarom. „Ťažko povedať, nemôžeme na niekoho ukázať prstom.

beladice požiar(zdroj:nasanitra.sme.sk)

01.10.2016 – 03.10.2016 sa v kultúrnom dome Beladice uskutoční výstava kvetov a rastlín: Jeseň na Dedine

jesen

01.07.2016 – Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vzišiel nový územný plán pre našu obec. Dôvody znepokojenia vzbudzuje intenzita navrhovaných zmien, nové výstavby bytoviek, hromadnej aj individuálnej bytovej výstavby, málo prejednaný Aquapark Beladice. Zástavba na úkor obecnej zelene. Viac informácií ako aj náčrt navrhovaných zmien je k dispozícií na stránke: Územný plán Beladice 2016

beladice uzemny plan 2016

Dňa 29.6.2016 (streda) sa o 17:00 uskutoční v priestoroch kultúrneho domu vo Veľkých Chrášťanoch zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program je nasledovný:

beladice zastupitelstvo 2016

Dňa 26.04.2016 (utorok) sa uskutoční zber elektrického odpadu. Elektroodpad je potrebné vyložiť pred dom na viditeľné miesto v čase od 8 do 10:00 hodiny

24.04.2016 Nepríjemná správa pre náš región. Len pár kilometrov od Beladíc má u našich susedov v Žiranoch vzniknúť veľká spaľovňa odpadov. Ako to dopadne a či sa obria spaľovňa postaví sa rozhodne už v najbližších dňoch. Všetko záleží od toho ako sa k tomu postavia obyvatelia. Viac informácií môžete nájsť tu: Spaľovňa v Žiranoch

Dňa 22.04 až 24.04.2016 sa v hoteli Tartuf Beladice bude diskutovať o bezpečnostnej a obrannej politike Slovenska. Slovenský Inštitút pre zahraničnú politiku tam organizuje podujatie s názvom „Spoločne o bezpečnosti a obrane“.

Dňa 11.04.2016 sa uskutoční separovaný zber plastov.

Dňa 08.04.2016 sa uskutoční separovaný zber papieru a skla.

30.03.2016 Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutočnilo 30.03.2016 vyplynuli nasledujúce skutočnosti: 1.) Dôjde k rekonštrukcií krovu škôlky a možné je aj je rozšírenie kapacít pre spanie detí. 2.) Je návrh na osadenie tabule zníženia rýchlosti na 40 km / h v blízkosti kostola v centre obci. 3.) Bude zriadený poplatok za osvetlenie obecného ihriska 1 euro pre návštevníkov vo večerných hodinách. 4.) V príprave je taktiež rekonštrukcia pošty na hlavnej ulici. 5.) Diskusia k potencionálnemu aquaparku v Beladiciach.

30.03.2016 sa o 17:00 uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v priestoroch kultúrneho domu vo Veľkých Chrášťanoch.