Dnes sa naše Beladice žiaľ negatívne zviditeľnili po celom Slovensku. Posledné dni sa však podobné správy zobrazujú na viacerých miestách. Tento krát sa to však týkalo aj priamo našej dediny. Nasleduje správa z Facebookového profilu Polície Slovenskej republiky:

Len dnes pribudli ďalšie dva nové prípady z Nitrianskeho kraja. V jednom z nich neznámy páchateľ otrávil holuba domáceho, domácu sliepku a bažanta poľovného a tri chránené živočíchy Myšiaka lesného a Kaňu močiarnu (2) – viď foto dole. Medzitým sme dostali správu o ďalších 10 ks uhynutých Myšiakov pri obci Beladice.

Uhynutý dravec Beladice

V poslednom čase sa množia prípady otravy chránených druhov vtákov chemickými látkami, ktoré sú nebezpečné aj pre človeka. Len za uplynulý mesiac evidujeme 5 takýchto prípadov. Je to alarmujúci počet, keďže v rokoch 2006-2017 bolo takýchto prípadov “iba” 25. Z tohto dôvodu útvary Policajného zboru, najmä v regiónoch, ktorých sa súčasná situácia týka, budú prijímať v rámci svojich možností opatrenia, cieľom ktorých bude nie len objasnenie už dokumentovaných prípadov, ale aj preventívna činnosť.

Vyzývame verejnosť k ostražitosti. Na výrobu otrávených návnad sú najčastejšie používané toxické chemické látky – jedy, ktoré sú nebezpečné nie len pre voľne žijúce živočíchy, ale aj pre zdravie človeka či spoločenských a hospodárskych zvierat. Pri náleze otrávenej návnady prípadne podozrivého nálezu uhynutých živočíchov vo voľnej krajine s nimi v žiadnom prípade nemanipulujte a bezodkladne informujte o náleze políciu na tel. č. 158.

Uhynutý dravec Beladice

Táto forma protiprávnej činnosti je považovaná za environmentálnu kriminalitu, ktorej odborným garantom je v podmienkach Policajného zboru špecializované pracovisko úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru – odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *