Výsledky: Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018 priniesli do našej obce výrazne zmeny. Po 12 rokoch odovzdá Miroslav Lisý post starostu novo-zvolenému kandidátovi Máriovi Žáčikovi. Zmeny sú citeľné aj u zvolených poslancoch, prevažnú väčšinu v zastupiteľstve budú mať nezávislý kandidáti a kandidáti strany OKS (Občianska konzervatívna strana). Za túto stranu kandidoval aj nový starosta. Výsledky volieb – Starosta obce […]

Komunálne voľby 2018

Voľby poslancov a starostu Beladíc sa uskutočnia 10. Novembra 2018 ako zvyčajne v priestoroch obecného úradu DOPLNENÉ: Výsledky komunálnych volieb 2018 v Beladiciach Zoznam kandidátov na post starostu obce Beladice: Miroslav Lisý, 58 rokov, súčasný starosta, SMER Iveta Prinzcová, 45 rokov, vedúca predajne, Strana Zelenych Mário Žiačik PhDr, 46 rokov, archeológ, Občianska konzervatívna strana   […]

Separovaný zber – Druhý polrok 2018

Dátum separovaného zberu v našej obci Beladice. Zber sa týka všetkých časti obce – Veľké Chrášťany, Malé Chrášťany, Pustý Chotár, Beladice. Rok 2018 Sklo a Papier Plasty Kovy Júl 09.07.2018 11.07.2018 August 07.08.2018 08.08.2018 September 06.09.2018 07.09.2018 Október 05.10.2018 05.10.2018 November 06.11.2018 08.11.2018 08.11.2018 December 07.12.2018 06.12.2018 Nezabúdajme na našu prírodu a recyklujme!

Vlhčené vreckovky

Obecný úrad Beladice žiada občanov, hlavne rodičov malých detí aby nesplachovali vlhčené vreckovky do WC. Vreckovky totiž zapríčiňujú upchávanie kanalizácie a poškodenie čerpadiel čím sa zvyšujú financie na údržbu našej kanalizácie. V prípade, že sa bude bude tento problém naďalej vyskytovať bude obec nútená zohľadniť tieto náklady v poplatkoch za kanalizáciu.

Územný plán Beladice

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2016 vzišiel nový územný plán pre našu obec. Dôvody znepokojenia vzbudzuje extrémna intenzita navrhovaných zmien, nové výstavby bytoviek, hromadnej aj individuálnej bytovej výstavby, málo prejednaný Aquapark Beladice. Zástavba na úkor obecnej zelene. Doplnené: Beladice sa budú meniť. Čakajú nás nové problémy s  dopravou, hlukom a znečistením. Domová a bytová výstavba sa […]